marți, 6 noiembrie 2012

La invitatia Fanfarei Reprezentative a Mun. Alba Iulia din carul Centrului Cultural "Augustin Bena" Fanfara "Promenada"Campia Turzii a participat la Festivalul Muzici de fanfara editia a III-a 2012.